***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
 

อัตลักษณ์

ร่าเริง แจ่มใส แต่งกายสะอาด

 

เอกลักษณ์

เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในท้องถิ่น

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE