***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ที่ตั้ง 63/1 หมู่ที่ 5
ตำบล จำปาหล่อ  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อ่างทอง 14000

หมายเลขโทรศัพท์ 035-865319

E-mail : angthong.319@gmail.com

Website : http://www.atspecial.biz

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE