***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

ปรัชญา

เราจะสานฝันการศึกษาคนพิการให้เป็นจริง

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่ออาชีพและการมีชีวิตที่ดีของผู้พิการ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE