***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

นายมนัส จำรุญพันธ์

นายสมบัติ กระจายแสง

นายครรชิต กระจายแสง

นางอัจจิมา อยู่สุข

นายพงศ์วสิษฐ์ แสงประพาฬ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE